Performance management bij Concon Wonen

Cocon Wonen is een kleinere woningbouwcoöperatie, gericht op senioren huisvesting en gevestigd in Soest. Enige tijd geleden is Performance Management ingevoerd.

“De beoordeling werd vooral als eenrichtingsverkeer ervaren, terwijl medewerkers aangaven behoefte te hebben aan meer interactie. Door medewerkers in het jaarlijkse planningsgesprek uit te dagen zelf mee te denken over resultaat- competentiedoelstellingen en de voortgang tussentijds te evalueren, voelen medewerkers zich veel meer betrokken en medeverantwoordelijk. Daardoor ontstaat er een heel andere dynamiek.”, aldus Theo Wennekens, algemeen directeur van Cocon Wonen. 

“Daarnaast hebben we recentelijk de strategische koers van ons bedrijf uitgestippeld. Om onze medewerkers mee te laten groeien met de ambities van onze organisatie, is het ook belangrijk om verder vooruit te kijken dan een beoordelingscyclus van 1 jaar. Aan de hand van een 'vlootschouw', ontstaat een goed beeld waar medewerkers over 2 tot 5 jaar willen staan en ontstaan er inzichten m.b.t. de te nemen acties. Ons doel is om medewerkers inzetbaar te houden.”

“We zijn zeer tevreden over de implementatie van Performance Management. Als kleinere organisatie hadden we geen behoefte aan een complex en uitgebreid instrumentarium, maar aan een praktisch hulpmiddel om medewerkers te helpen (nog) meer rendement uit zich zelf te halen en dus ook gemotiveerd te houden. Daarnaast kijken we met veel plezier terug op de implementatie, waarbij er ook veel aandacht is besteed aan het coachen van de leidinggevenden. Wat mij aanspreekt in Harm is dat hij met zijn humor, relativering, resultaatgerichtheid, pragmatisme en verbindende kwaliteiten bij veel medewerkers de juiste snaar weet te raken.” 

Cocon-wonen-logo.png
1/2
Authentiek
Oprecht
Realistisch
Groot
netwerk