Performance management

‘Om uw medewerkers optimaal inzetbaar te houden is het belangrijk regelmatig te beoordelen of uw medewerkers nog voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd zijn voor het werk dat u ze biedt of in de toekomst kan bieden’

Het gaat daarbij om vragen als: hoe verhouden de resultaten zich tot de afgesproken doelstellingen, welke veranderingen zijn er de komende jaren te verwachten, wat is het effect daarvan op de inhoud van functies en op de eisen die aan uw medewerkers worden gesteld, en waar zal meer of juist minder personeel nodig zijn.

Waar een beoordeling een horizon heeft van een jaar, geeft een ‘vlootschouw’ antwoord op vraag waar de medewerker over 2 tot 5 jaar wil/kan staan en welke acties daarvoor ondernomen moeten worden. We helpen u graag bij een het implementeren van een performance managementsysteem, dat past bij uw organisatie.

Meer weten over Performance management?
Authentiek
Oprecht
Realistisch
Groot netwerk