Vaak vraagt deze ondersteuning veel tijd van uw mensen en kunnen zij niet altijd de juiste aandacht bieden in de juiste frequentie. Ons Employability Programma kan hulp bieden.

 

Blijken de verwachtingen van de organisatie aangaande de rol of functie niet meer aan te sluiten bij de ambitie van de medewerker maar zijn er wel andere mogelijkheden binnen de organisatie? Dan spreken we van interne mobiliteit. Belangrijk hierbij is dat heel duidelijk wordt wat een medewerker kan en wil en in welke rol hij of zij het best zijn / haar waarde kan toevoegen. 

 

Zijn er binnen de organisatie geen andere mogelijkheden of de medewerker ervaart geen match meer met de organisatie dan spreken van we externe mobiliteit. In dat geval is het van belang dat de medewerker een goede werkplek elders vindt en u als werkgever daarin bijdraagt waar mogelijk.

 

Graag helpen wij werkgever en werknemer om in al deze situaties samen tot een goede oplossing te komen en zetten wij onze expertise, vaardigheden en netwerk in vanuit een persoonlijke en integere betrokkenheid bij zowel de werkgever als de werknemer. 

 

Hiertoe hebben wij een aanpak, die het beste als ‘een reis’ kan worden omschreven. De medewerker krijgt tijdens deze reis inzicht in de persoonlijke drijfveren en welk gedrag “eigen” is en welk gedrag “gekozen”. Daarnaast wordt door middel van 1 op 1 coaching sessies en intervisiebijeenkomsten belangrijke inzichten verkregen op de vraagstukken die in deze situaties vaak de boventoon voeren: 

 

Waar kom ik vandaan? Waar sta ik nu? Waar ben ik op weg naar toe? Hoe kom ik daar? 

folder.jpeg
Meer weten over het
Employability Programma?

Employability Programma

Wanneer iemand zich niet meer senang voelt in een rol of minder goed aan kan of wil sluiten bij de (gewijzigde) koers die een team of organisatie heeft ingezet is actie nodig. Samen hierover het gesprek voeren en hulp bieden bij het zetten van een volgende stap, hoort wat ons betreft bij goed werkgeverschap.

Authentiek
Oprecht
Realistisch
Groot netwerk